Startseite / Soundfiles / Kreaturen / V NPC / Verteidiger des Schlangenrückens

Verteidiger des Schlangenrückens

Interner Name: GSSArcher1
  1. VO GSS ARCHER1 EVENT 01 0:05
  2. VO GSS ARCHER1 EVENT 02 0:03
  3. VO GSS ARCHER1 EVENT 03 0:02