Startseite / Soundfiles / Kreaturen / V NPC / Verteidiger des Schlangenrückens 2

Verteidiger des Schlangenrückens 2

Interner Name: GSSArcher2
  1. VO GSS ARCHER2 EVENT 01 0:04
  2. VO GSS ARCHER2 EVENT 02 0:02
  3. VO GSS ARCHER2 EVENT 03 0:05