Hozen

Interner Name: Hozen
 1. MON Hozen Jungle Aggro 01 0:01
 2. MON Hozen Jungle Aggro 02 0:01
 3. MON Hozen Jungle Aggro 03 0:01
 4. MON Hozen Jungle Aggro 04 0:01
 5. MON Hozen Jungle Aggro 05 0:01
 6. MON Hozen Jungle Aggro 06 0:01
 7. MON Hozen Jungle Aggro 07 0:01
 8. MON Hozen Jungle Aggro 08 0:01
 9. MON Hozen Jungle Attack 01 0:01
 10. MON Hozen Jungle Attack 02 0:00
 11. MON Hozen Jungle Attack 03 0:01
 12. MON Hozen Jungle Attack 04 0:01
 13. MON Hozen Jungle Attack 05 0:01
 14. MON Hozen Jungle Attack 06 0:01
 15. MON Hozen Jungle Attack 07 0:01
 16. MON Hozen Jungle Attack 08 0:01
 17. MON Hozen Jungle Attack 09 0:01
 18. MON Hozen Jungle Attack 10 0:00
 19. MON Hozen Jungle AttackCrit 01 0:01
 20. MON Hozen Jungle AttackCrit 02 0:01
 21. MON Hozen Jungle AttackCrit 03 0:01
 22. MON Hozen Jungle AttackCrit 04 0:01
 23. MON Hozen Jungle AttackCrit 05 0:01
 24. MON Hozen Jungle BattleRoar 01 0:01
 25. MON Hozen Jungle BattleRoar 02 0:01
 26. MON Hozen Jungle BattleRoar 03 0:02
 27. MON Hozen Jungle BattleRoar 04 0:02
 28. MON Hozen Jungle BattleRoar 05 0:02
 29. MON Hozen Jungle BattleRoar 06 0:02
 30. MON Hozen Jungle BattleRoar 07 0:02
 31. MON Hozen Jungle BattleRoar 08 0:01
 32. MON Hozen Jungle BattleRoar 09 0:01
 33. MON Hozen Jungle BattleRoar 10 0:02
 34. MON Hozen Jungle Death 01 0:01
 35. MON Hozen Jungle Death 02 0:01
 36. MON Hozen Jungle Death 03 0:02
 37. MON Hozen Jungle Death 04 0:02
 38. MON Hozen Jungle Death 05 0:02
 39. MON Hozen Jungle Death 06 0:02
 40. MON Hozen Jungle Death 07 0:02
 41. MON Hozen Jungle Death 08 0:02
 42. MON Hozen Jungle Death 09 0:02
 43. MON Hozen Jungle Death 10 0:02
 44. MON Hozen Jungle PreAggro 01 0:01
 45. MON Hozen Jungle PreAggro 02 0:01
 46. MON Hozen Jungle PreAggro 03 0:02
 47. MON Hozen Jungle PreAggro 04 0:01
 48. MON Hozen Jungle PreAggro 05 0:01
 49. MON Hozen Jungle Run 01 0:01
 50. MON Hozen Jungle Run 02 0:01
 51. MON Hozen Jungle Run 03 0:01
 52. MON Hozen Jungle Run 04 0:01
 53. MON Hozen Jungle Run 05 0:01
 54. MON Hozen Jungle Run 06 0:01
 55. MON Hozen Jungle Run 07 0:01
 56. MON Hozen Jungle Run 08 0:01
 57. MON Hozen Jungle Run 09 0:01
 58. MON Hozen Jungle Wound 01 0:01
 59. MON Hozen Jungle Wound 02 0:01
 60. MON Hozen Jungle Wound 03 0:01
 61. MON Hozen Jungle Wound 04 0:01
 62. MON Hozen Jungle Wound 05 0:01
 63. MON Hozen Jungle Wound 06 0:01
 64. MON Hozen Jungle Wound 07 0:01
 65. MON Hozen Jungle Wound 08 0:02
 66. MON Hozen Jungle Wound 09 0:01
 67. MON Hozen Jungle Wound 10 0:01
 68. MON Hozen Jungle WoundCrit 01 0:01
 69. MON Hozen Jungle WoundCrit 02 0:01
 70. MON Hozen Jungle WoundCrit 03 0:01
 71. MON Hozen Jungle WoundCrit 04 0:01
 72. MON Hozen Jungle WoundCrit 05 0:01