Startseite / Soundfiles / Kreaturen / G NPC / Großastromantin Capernian

Großastromantin Capernian

Interner Name: GrandAstromancerCapernian/div>

 1. TEMPEST GrandAstro Aggro01 0:04
 2. TEMPEST GrandAstro Attack01 0:02
 3. TEMPEST GrandAstro Attack02 0:02
 4. TEMPEST GrandAstro Attack03 0:02
 5. TEMPEST GrandAstro Attack04 0:02
 6. TEMPEST GrandAstro Attack05 0:02
 7. TEMPEST GrandAstro Attack06 0:02
 8. TEMPEST GrandAstro Attack07 0:02
 9. TEMPEST GrandAstro Slay01 0:05
 10. TEMPEST GrandAstro Wound01 0:02
 11. TEMPEST GrandAstro Wound02 0:02
 12. TEMPEST GrandAstro Wound03 0:02
 13. TEMPEST GrandAstro Wound04 0:02
 14. TEMPEST GrandAstro Wound05 0:02
 15. TEMPEST GrandAstro Wound06 0:02
 16. TEMPEST GrandAstro WoundCrit01 0:02
 17. TEMPEST GrandAstro WoundCrit02 0:02
 18. TEMPEST GrandAstro WoundCrit03 0:02
 19. TEMPEST GrandAstro WoundCrit04 0:02
 20. TEMPEST GrandAstro WoundCrit05 0:02