Startseite / Soundfiles / Kreaturen / A NPC / Algalon der Beobachter

Algalon der Beobachter

Interner Name: AlgalonTheObserver
 1. UR Algalon Adds01 0:05
 2. UR Algalon Adds02 0:12
 3. UR Algalon Aggro01 0:16
 4. UR Algalon Attack01 0:03
 5. UR Algalon Attack02 0:03
 6. UR Algalon Attack03 0:03
 7. UR Algalon Attack04 0:03
 8. UR Algalon Attack05 0:03
 9. UR Algalon Attack06 0:02
 10. UR Algalon Berserk02 0:14
 11. UR Algalon Berzerk01 0:05
 12. UR Algalon BHole01 0:04
 13. UR Algalon Death01 0:40
 14. UR Algalon Death02 0:18
 15. UR Algalon Death03 0:10
 16. UR Algalon Slay01 0:05
 17. UR Algalon Slay02 0:04
 18. UR Algalon Space01 0:13
 19. UR Algalon Special01 0:05
 20. UR Algalon Special02 0:05
 21. UR Algalon Summon01 0:08
 22. UR Algalon Summon02 0:07
 23. UR Algalon Summon03 0:13
 24. UR Algalon Timer01 0:13
 25. UR Algalon Timer02 0:09
 26. UR Algalon Timer03 0:09
 27. UR Algalon Wound01 0:02
 28. UR Algalon Wound02 0:03
 29. UR Algalon Wound03 0:02
 30. UR Algalon Wound04 0:02
 31. UR Algalon Wound05 0:03
 32. UR Algalon Wound06 0:03
 33. UR Algalon Wound07 0:03
 34. UR Algalon Wound08 0:03
 35. UR Algalon WoundCrit01 0:03
 36. UR Algalon WoundCrit02 0:03
 37. UR Algalon WoundCrit03 0:03
 38. UR Algalon WoundCrit04 0:03
 39. UR Algalon WoundCrit05 0:03
 40. UR Algalon WoundCrit06 0:03

Schreibe einen Kommentar