Akil’zon

Interner Name: Akilzon
  1. AkilzonAggro 0:04
  2. AkilzonBerserk 0:02
  3. AkilzonDeath 0:05
  4. AkilzonEagleSnare 0:02
  5. AKILZONEVENT01 0:06
  6. AKILZONEVENT02 0:05
  7. AkilzonSlay01 0:01
  8. AkilzonSlay02 0:02
  9. AkilzonSummonEagle 0:02

Schreibe einen Kommentar